Stockholm

Fängelsedom för Pirate Bay

Samtliga fyra som åtalats i det mycket uppmärksammade fildelningsmålet om the Pirate Bay, fälldes på fredagen av Stockholms tingsrätt. De döms till ett års fängelse vardera för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. De ska även betala skadestånd på 30 miljoner kronor.

Männen döms alltså för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Däremot frias de från den del av åtalet som handlade om förberedelse till upphovsrättsbrott.

De fyra döms till fängelse – och – liksom åklagaren krävt, döms de till fängelse i ett år vardera. Film- och musikbranschen hade krävt över 100 miljoner kronor i skadestånd – men rätten stannar på 30 miljoner.

I sina domskäl skriver tingsrätten att straffet har bestämts med hänsyn till att de åtalades medhjälp inneburit ett omfattande tillgängliggörande av andras rättigheter och med hänsyn tagen till att verksamheten bedrivits kommersiellt och i en organiserad form, rapporterar TT.

Rätten bedömer också att de åtalade samarbetat som ett team när det gällde att driva och vidareutveckla The Pirate Bay. De har också haft kännedom om att upphovsrättsligt skyddat material fildelades. Därför har de gjort sig skyldiga till medhjälp till brott.

Sajten The pirate Bay startades 2003 och gör det möjligt för allmänheten att med hjälp av så kallad torrentteknik hitta och ladda ner filer, till exempel film eller musik. Tekniken fungerar så att filerna laddas ner i små bitar som kan hämtas från många olika datorer samtidigt.

Men försvarssidan har hävdat att The Pirate bay bara är en sökmotor eller en förmedlingstjänst.

Två av de fälldas advokater hade vid lunchtid på fredagen sagt att de tänker överklaga domen.