Konsult utreder SEVAB

Strängnäs kommun ska anlita en extern konsult för att utreda vilka samordningsvinster det finns mellan Strängnäs energibolag och teknik och serviceförvaltningen.
Det säger chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Lars Johansson. Det kan tex handla om utreda gemensamma debiteringsrutiner som kan leda till att Strängnäsborna får el och vattenkostnaden på samma räkning. Idéerna från kommunens tjänstemän går också ut på att hitta samordningsmöjligheter vid tex anläggningsarbeten.