Huddinge

Strid om betalning av väg i Huddinge

Huddinge ska betala flera hundra miljoner kronor för bygget av Södertörnsleden tycker Vägverket. Men Huddinge vill inte betala för något som de tycker är en statlig väg.

– Den enkla principen är ju att statliga vägar ska bekostas av staten, punkt slut. Det tillhör det statliga ansvaret, sedan har vi ett stort antal mil av kommunala vägar, och de betalar vi, de underhåller vi, de snöröjer vi. Men staten får sköta sina vägar, säger det socialdemokratiska oppositionsrådet Erling Karlsson.

Regeringen vill att kommunerna i landet ska börja ta ett större ansvar för att vara med och finansiera vägar. För Huddinge är det högaktuellt just nu med planeringen av Södertörnsleden som ska ha byggstart nästa år.

Den 22 km långa leden ska knyta ihop Nynäsvägen med E4: an mellan Jordbro i Haninge och Vårby i Huddinge, När den är klar beräknar Vägverket att den ska ha kostat nästan tre miljarder kronor.

Enligt kommunstyrelseordföranden i Huddinge, moderaten Daniel Dronjak Nordqvist vill Vägverket att Huddinge ska bidra med 250 miljoner. Det tycker alla politiska partier i Huddinge är otänkbart. Daniel Dronjak Nordqvist vill inte diskutera förhandlingarna i detalj, men nämner 30 miljoner som en tänkbar summa för kommunen.

Efter att Södertörnsleden har byggts ska Masmolänken byggas som en sista del i projektet och med den inräknad vill Vägverket enligt oppositionen, att Huddinge ska stå för drygt 500 miljoner kronor.

Oppositionen har ännu inte bestämt om de tycker 30 miljoner är rimligt, men oppositionsrådet för Vänsterpartiet, Dag Olausson, säger att det här är en principsak.

– Det är en ganska viktig principstrid som står nu på många ställen i landet. Vi tycker att det är helt fel att staten ska lasta över sådan här enorma kostnader på kommunerna, säger Dag Olausson, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Huddinge.

Att gå Vägverket till mötes vore katastrof för Huddinge menar Olausson.

– Det skulle ju drastiskt minska på välfärden i allmänhet, skolorna, förskolorna, det skulle vara katastrof, säger det vänsterpartistiska oppositionsrådet Dag Olausson.

Vägverket vill i dag inte kommentera diskussionerna med Huddinge kommun.

Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se