Sörmland sticker ut i Mälardalen

Sörmland skiljer sig från övriga län i Mälardalen när det gäller hur människor flyttat i regionen till och från stockholm under 90-talet.
Det visar en ny rapport som SCB har gjort på uppdrag av landstinget i Stockholm. När fler människor började flytta till Sörmland än från 1999 var det tvärtom i övriga län i Mälardalen. En orsak till att Sörmland från 1999 har fler som flyttar hit än ifrån länet kan vara tillgången på jobb, men också på förbättrade kommunkationer i och med Svealandsbanan, säger Ragnar von Malmborg som arbetar med regionplanering i Stockholms läns landsting.