Skilda föräldrar saknar sina barn

Martin är en av de föräldrar som drabbats när hans före detta sambo flyttade till en annan kommun och tog sonen med sig. Nio av tio familjerätter i landets kommuner känner igen problematiken.

Trots att man enligt lagen inte får göra så här blir ofta resultatet att barnen får bo kvar på den nya orten. Martin är en av alla föräldrar som drabbats.

– Jag var chockad helt enkelt, så där får man väl inte göra trodde jag. Någon måste kunna hjälpa mig, men ingen fanns där. Jag har aldrig känt mig så körd, säger Martin.

Martin heter egentligen något annat. Han är långt ifrån ensam om att inte kunna ha sin son boende hos sig varannan vecka för att hans före detta sambo har flyttat till en annan kommun över en timme bort.

I en enkät som Kaliber har skickat till familjerätterna i landets 290 kommuner uppger nästan alla, nio av tio, familjerätter att de har erfarenhet av det här, att en förälder flyttar med barnen, trots att den andra inte godkänt det.

75 procent säger att de har upp till tio sådana här ärenden varje år. Varje gång handlar det om två föräldrar och ett eller flera barn så flera tusen berörs varje år.

Bodil Witsell är enhetschef på familjrätten i Helsingborg.

– Vår uppfattning är nog att det har ökat och att det kanske har ökat på grund av ökad rörlighet i samhället, säger Bodil Witzell.

Föräldrabalken är den lag som reglerar vilket ansvar mammor och pappor har för sina barn. Där står det att skilda föräldrar med gemensam vårdnad också tillsammans ska bestämma var barnen ska bo.

Vill en förälder flytta med barnen till en annan kommun så måste båda vara överens om det. Men ändå struntar många föräldrar i det och flyttar ändå.

Resultatet blir ofta att barnen får bo kvar på den nya orten, visar Kalibers enkätundersökning. Michael Alonzo är ombud i familjerättsmål.

– Den förälder som följer de regler som är till för barnens bästa förlorar ofta vårdnaden och umgänget med sitt barn. Det är det jag tycker är fel. Jag tycker att den förälder som läser på, visar respekt för det man har kommit fram till inom barnpsykologi och inom lagstiftningen, den föräldern ska gynnas, inte tvärtom, säger Michael Alonzo.

Även när tvisten går vidare till en domstol kan det bli så att barnen får bo kvar på den nya orten. Mats Sjösten är chefsrådman i Göteborgs tingsrätt.

– Jag har som utgångspunkt i lagen och barnkonventionen barnens bästa, det är det enda jag har för ögonen. Sedan finns det naturligtvis en massa andra omständigheter som jag ska ta hänsyn till men jag försöker alltid se vad som är den bästa lösningen för just det här barnet. Har det dragit ut på tiden och barnet har hunnit etablera sig, börjat skolan och fått vänner, då kan det självklart bli så att barnet får stanna kvar på sin nya bostadsort, säger Mats Sjösten.

Linda Belanner
kaliber@sr.se
 
Annika H Eriksson
kaliber@sr.se
 

63 procent har svarat på enkäten.
Kaliber sänds i dag i P1 klockan 13.