Regionen vill klara blodet själv

Planer på en gemensam blodbank finns i Västra Götaland. Syftet är bättre kunna möta den allt mer ökande efterfrågan på blod.

– Initativet kommer från blodverksamheterna själva som upplever en kraftigt ökad efterfrågan på transfusionsblod, säger Dan Wiklund, projektledare på Hälso- och sjukvårdsavdelningen i Västra Götalandsregionen.

Ett mål som initiativtagarna har är att blodgivarna ska kunna lämna blod på vilken blodcentral som helst i regionen.

– Vi vill att man ska kunna lämna blod på vilket sjukhus som helst. Helst ska man också kunna boka sin tid via webben och boka om sig där, det är inte möjligt idag.

En annan önskan är att sjukhuspersonalen lättare ska kunna se direkt på en dator hur mycket blod som finns på de andra sjukhusen i regionen. För sjukhusen köper ofta blod av varandra.

– Idag har varje sjukhus sitt eget blodlager och så ska det vara rent fysiskt i fortsättningen också. Men man ska kunna se direkt var i regionen det finns blod. Idag måste man lyfta telefonluren och ringa, det tar tid och är ibland lite krångligt, säger Dan Wiklund.

Den gemensamma blodbanken befinner sig än så länge bara på planeringsstadiet. Ledordet är samarbete och förhoppningen är att Västra Götaland på sikt ska bli självförsörjande på blod.

– Vi köper blod från andra ställen utanför regionen, och det kostar ganska mycket. Så ju mer vi kan öka självförsörjningen inom regionen, desto bättre är det.