Hovrätten fastställer pedofildom

69-årig man från Nordvästskåne döms för grovt sexuellt utnyttjande av underåriga.
Helsingborgs tingsrätt dömde honom i oktober förra året till två och ett halvt års fängelse. Hovrätten delar i allt väsentligt tingsrättens bedömning att mannen inte gjort sig skyldig till grov våldtäkt. Övergreppen mot sammanlagt tre flickor i åldern 7-9 år genomfördes utan våld. Bevisningen bygger på flickornas egna spontana berättelser, som enligt rätten var så trovärdiga att det räckte till fällande dom mot mannens nekande. Hovrätten fastställer också att 69-åringen ska betala 130.000 kronor i skadestånd till den värst utsatta flickan. De två andra flickorna får 5.000 kronor var.