Betongklumpar ska bort

Stridsvagnshindren i betong som byggdes under andra världskriget ska nu bort. De är inte längre stridsdugliga och Försvarsmakten vill inte ha ansvaret.
- Vi är ju tvungna att flytta dem när fastighetsägaren så önskar och därför vill vi gärna ta bort dem nu vid ett lite större arbete, vilket gör att det är bättre ekonomi för vår del att ta bort dem nu, säger Jöran Nissen, kommendörkapten vid Fortifikationsförvaltningen. Det är mer än 60 år sen försvaret lät gjuta betongklumparna som i vissa fall ligger i vägen till hinder för nybygge, men i andra fall uppskattas av de som bor intill. I Malmö, Landskrona och Höganäs ska åtskilliga stridsvagnshinder flyttas bort i den här omgången. Det kostar 4 000-5 000 kronor per klump och vad som ska bli av dem vet inte Jöran Nissen. – Vi ställer dem på vår mark tills vidare i alla fall. Jag har svårt att se vad vi kan använda dem till i framtiden. Den så kallade Per-Albinlinjen med 1 500 fort på stränder och i städerna förstärktes med stridsvagnshinder i armerad betong som sen fick stå kvar vid hamnar och järnvägsstationer. Där de var i vägen flyttades de bort, men många står fortfarande kvar efter sextio år. Det gör de t ex i Malmö, Landkrona och Höganäs där betongklumparna nu ska flyttas iväg. Det byggdes 2 400 stridsvagnshinder under beredskapen, men alla är inte kvar.