Dvärgsparv (Emberiza pusilla)

10 min

Dvärgsparven är en riktig liten doldis som kom till Skandinavien österifrån i sen tid och blev ganska vanlig i Finland under 1980-talet. Förmodligen är den bofast även i nordöstligaste Sverige, men isåfall med ganska få par.

I de nordliga barrsumpskogar där arten trivs är det glest mellan fågelskådarna så de årliga observationerna av dvärgsparv under häckningstid är få. Under höstflyttningen ses arten ibland även längre söderut i landet, men även då är det glest mellan iakttagelserna. Dvärgsparven flyttar till skillnad från de flesta andra svenska flyttfåglar inte åt söder eller sydväst utan i en starkt östlig kurs mot Sydostasien.

Arten hör till de så kallade fältsparvarna, dit välkända svenska fåglar som gulsparven och sävsparven också hör. Som namnet berättar är dvärgsparven liten, 12-13 cm, vilket kan jämföras med gulsparvens 16-17 cm. Till utseendet påminner den närmast om sävsparvshonan.

(Emberiza pusilla)