Gluttsnäppa (Tringa nebularia)

0:36 min

Gluttsnäppan är en stor snäppa som känns igen bland annat på den svagt uppåtböjda näbben och på det trestaviga locklätet. Det hörs både på häckningsplatserna i nordliga våtmarker, och i södra Sverige när gluttsnäppan rastar på väg mot vinterkvarteren i södra Afrika.

I maj kommer gluttsnäppan tillbaka till häckningsplatserna i norr. Då kan man höra hanens klangfulla spelläte när han svävar på styva vingar eller står högst upp i en trädtopp.

Redan strax efter midsommar börjar en del honor sin flytt söderut. Hanar och ungfåglar drar söderut lite senare på hösten.

(Tringa nebularia)