Härfågel (Upupa epops)

0:34 min

Härfågeln var under 1800-talet en bofast svensk fågel, men under 1900-talet gick det bakåt för arten och under 2000-talet har det bara skett några få gånger att den häckat i vårt land. Däremot är den en regelbunden gäst, som när den dyker upp väcker uppmärksamhet med sitt exotiska utseende.

När härfågeln är upprörd slår den upp fjäderbusken på huvudet; vill den skydda sig mot rovfåglar lägger den sig istället platt på marken och breder ut vingarna, vilket gör att höken inte uppfattar gestalten som en fågel. Vintertid vistas härfåglarna i Afrika söder om Sahara. Härfågeln är mycket vanligare i Medelhavsländerna och häckar i större delen av Afrika.

Favoritfödan är insekter och andra småkryp som den pillar fram ur komockor och annan kreatursspillning. Boet placeras helst i stengärdsgårdar men kan också ligga i trädhåligheter.

Det svenska namnet kommer av att denna märkliga fågel ända sedan medeltiden i folktron ansetts förebåda krig och hungersnöd. Här är ju ett annat namn för en militärtrupp. Det karaktäristiska lätet – ett trestavigt opp-opp-opp – tolkades som att fågeln kallade man ur huse: ”Upp! Upp! Upp! Ut! Ut! Ut!”.

(Upupa epops)