Höksångare (Sylvia nisoria)

0:53 min

Namnet höksångare syftar på att den här lilla harmlösa fågel faktiskt har ett rovfågelsaktigt utseende, med tvärbandade undersida och gula ögon – precis som en hök. Öland, Gotland och Östersjöns skärgård är viktigaste häckningsområdet för de relativt få bofasta par som finns i Sverige.

Arten är störst i sitt släkte, ett par centimeter längre än trädgårdssångaren med vars sång det föreligger viss risk för förväxling. Höksångarens strofer är dock mindre ”jollrande”, något kortare och med en strävare klang och något högre tonläge. Locklätet är smattrande, något likt gråsparvens tjatter.

Höksångaren tycker om torra och heta marker i öppen terräng med buskar som en och hagtorn. Denna sorts terräng gillas också av törnskatan, vars närhet höksångaren tycks söka sig till, kanske för att få skydd mot fiender. Boet placeras lågt i ett snår. Flyttningen går till Östafrika.

(Sylvia nisoria)