Kornknarr (Crex crex)

0:56 min

Kornknarren har för vana att hålla sig väl dold i fuktiga ängsmarker och på odlade fält. Men den hörs desto mer. Försommarnätterna igenom ljuder lätet som kan bokstaveras ”nerrp-snerrp”. Man kan också använda det latinska namnet som lätesbeskrivning: Crex crex.

I det gamla Bondesverige var kornknarren en kändis i markerna; överallt från slåttervallarna hördes det nattliga, taktfasta raspandet. Sedan började man köra slåttermaskinerna över fälten tidigare på säsongen – redan kring midsommar när fåglarna låg och ruvade på sina bon. Och då gick det som det gick med den svenska kornknarrs-stammen. Brant nedåt.
Nu har fallet bromsats och kanske har det till och med gått något framåt för denna sköna karaktär. Gotland och Öland är favorittillhållen men även i vissa delar av östra Svealand kan det vara relativt tätt mellan knarrarna.

(Crex crex)