Kricka (Anas crecca)

0:44 min

Krickan är ett av många exempel på fåglar som namnges med ett ord som härmar lätet. Krickhanen låter höra sitt karaktäristiska vårläte nästan utan uppehåll, både simmande och i flykten.

Krickan är den minsta av våra änder, bara hälften så stor som en gräsand. Den finns i hela landet utom ytterskärgårdarna, men främst hör den till skogslandet. Små tjärnar, gölar och myrar är favorittillhåll. Där hämtar krickan föda i form av alger och småkryp.

Boet placeras i den intilliggande skogen och kullen omfattar sju till tolv ägg. När dessa kläckts förs ungarna av honan till lämpligt vatten och en sådan vandring kan bli kilometerlång. Ungarna matas inte utan får från första början söka sin föda med egen näbb.

Efter häckningen samlas krickor i stora flockar och uppsöker gärna slättsjöarna. Efter att fåglarna i september-oktober har ruggat, det vill säga bytt fjäderdräkt, flyttar de huvudsakligen till Holland och England, för att återkomma tidigt nästa vår.

(Anas crecca)