Kärrsångare (Acrocephalus palustris)

1:07 min

Kärrsångaren hör till  de verkliga mästarsångarna. Sången är en kaskad av härmningar av andra fåglars läten. Man har noterat ljud från 99 europeiska fågelarter och 113 afrikanska arter i kärrsångarens repertoar, plus imitationer av mänskliga mekaniska ljud.

Juni månad är sångarnas tid. Dessa små tättingar är ofta diskreta till utseendet men deras sång kan vara desto mer anmärkningsvärd. Kärrsångaren är ett typiskt exempel. Det är någonting närmast maniskt över den intensiva sången som hela tiden kastar sig mellan olika teman: drillar, flöjtningar, pladder, utrop, smatter och imitationer av andra fåglars sång blandas i rasande tempo.

Arten fanns länge bara i sydvästra Skåne, dit den invandrat från Danmark, men senare har den spritt sig längre norrut.

Den håller till på gräsmarker med hög, frodig vegetation. Brännässlor tycker den speciellt om och bygger gärna sitt bo i högväxta nässelstånd. Kärrsångaren kommer till vårt land från tropiska Afrika i slutet av maj och flyttar i augusti.

(Acrocephalus palustris)