Lappsparv (Calcarius lapponicus)

0:42 min

Fjällhedar från Fulufjället i norra Dalarna till Torne lappmark är lappsparvens hemvist. Längst i norr kan man också finna den på myrmark i skogslandet. Utbredningen är ojämn, på många håll saknas den helt, medan den på andra ställen har täta bestånd, nästan kolonier.

Flyttningen under hösten går i sydostlig riktning till Ryssland och Centralasiens stäpper, men enstaka lappsparvar flyttar i mer sydlig riktning och kan då ses rasta på åkermarker i södra Sverige. I april-maj återvänder lappsparvarna.

Hanen uppvaktar honan med ett spel då han reser näbben och burrar upp fjädrarna. Sången framförs ofta under svävande flykt med utspärrade stjärtfjädrar. Boet läggs på marken och fodras invändigt med ripfjädrar. Antalet ägg varierar mellan fyra och sju. Födan under sommaren är insekter - under vinterhalvåret lever lappsparven av frön.

(Calcarius lapponicus)