Lundsångare (Phylloscopus trochiloides)

0:49 min

Lundsångaren är betydligt vanligare på andra sidan Östersjön. Men varje år hörs enstaka sjungande hanar även i östra Sverige och förmodligen häckar arten i vårt land, men i väldigt litet och mycket varierande antal från år till år.

Lustigt nog var det i Lund, alltså i sydväst, som det första fyndet gjordes 1939 av den legendariske ornitologen Gustaf Rudebeck. Den första häckningen konstaterades i Visby 1953. Sedan 1950-talet förekommer lundsångaren årligen i Sverige, dock inte i stort antal.

Lundsångaren är till det yttre väldigt lik lövsångaren. Sången å sin sida liknar snarare gärdsmygens och är lätt att förbise i vårens fågelkörer eftersom lundsångarna kommer ganska sent till vårt land.

Arten tycker om gammal skog med undervegetation - i söder gärna högvuxen lövskog eller i parker, längre norrut (till exempel i Finland) i fuktig granskog.

(Phylloscopus trochiloides)