Mindre flugsnappare (Ficedula parva)

1:07 min

Sverige utgör nordvästgräns för utbredningsområdet, vilket innebär att denna vår minsta flugsnappare också är den sällsyntaste. I södra Finland och Baltikum är den mycket vanligare.

Den första häckningen i vårt land konstaterades 1944 i Småland, sedan dess är den regelbundet funnen i södra hälften av landet och längs Norrlandskusten, men det är lätt att förbise fågelns förekomst eftersom sångperioden är kort.

Arten beroende av gammal, ogallrad skog. Den placerar sitt bo i urgröpningar på trädstammar eller bakom ett barkstycke. Häckning i holkar och hackspetthål har också konstaterats.

Vinterkvarteren finns så långt bort som Indien och Pakistan.

(Ficedula parva)