Nordsångare (Phylloscopus borealis)

0:31 min

Att stöta på nordsångaren ute i naturen är svårt, för den finns bara längst upp i norra Sverige dit den långsamt invandrat under 1900-talet. Den första häckningen konstaterades 1916 vid Sevujoki i Torne lappmark.

Även om enstaka nordsångare då och då observeras på flera håll i landet torde antalet häckande par bara uppgå till något hundratal. Den är vanligare i norra Finland, störst förekomst har den i taiga- och tundraområdena i Ryssland och Sibirien. Den är också den enda i familjen sångare som även häckar i Nordamerika (Alaska).

Nordsångaren är nära släkt med vår vanligaste fågel, lövsångaren, men är något större och har något mer färgrik dräkt med grön rygg, gult bröst och vita vingband. Bäckraviner med fjällbjörk anses vara nordsångarens favortmiljö.

Den är en riktigt långflyttare, eftersom vintersäsongen tillbringas i Sydostasien och Indonesien! Den långa resan gör att den inte kommer till de svenska häckningsplatserna förrän vid midsommartid.

(Phylloscopus borealis)