Näktergal (Luscinia luscinia)

0:54 min

Näktergalen kanske snarare borde kallas instrumentalist än sångare, med tanke på alla knäppande, smackande och kastanjettskallrande ljud som blandar upp flöjttonerna och visslingarna. Ljudnivån är avsevärd när näktergalen är i högform efter ankomsten till reviret i maj. En sjungande hane kan höras på ett par kilometers håll

Näktergal betyder den som sjunger på natten, och det är precis vad den här arten oftast gör.

Till det yttre är den oansenlig, i storlek ungefär som en gråsparv och till färgen gråbrun. Den för ett undanskymt liv i täta snår i lövskog, gärna i närheten av vatten.

Boet byggs av torra löv och placeras väl undangömt, till exempel bland uppskjutande rotskott på en stubbe. Förekomsten i vårt land har varierat genom tiderna. Under 1900-talet ökade den i antal och spred sig norrut. Sean dess har den åter minskat, kanske på grund av förhållanden i övervintringsområdet i Östafrika dit näktergalen styr kosan i augusti.

(Luscinia luscinia)