Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)

0:43 min

Nötkråkan är beroende av hasselnötter så den gör alltså i högsta grad skäl för sitt namn. Men det räcker inte med hasselskog för att den ska trivas. Den häckar nämligen i granskog som kan ligga många kilometer från matplatserna.

Nötkråkor är mycket stationära, de lever hela livet i samma revir. På hösten hamstras nötter som fåglarna gömmer på olika håll inom sina stora revir och som de lyckas återfinna även när snön ligger djup över förråden.

Av nötkråkans vanor kan man förstå att nordgränsen för dess utbredning i Sverige sammanfaller med hasselns, det vill säga upp till Värmland, Västmanland, Uppland, och förekomsten är dessutom fläckvis utspridd.

När man ser nötkråkor i andra delar av landet handlar det i allmänhet om den ras som kallas ”smalnäbbade” och som främst hör hemma i Sibirien där den lever på cembratallens kottefrön. Om det uppstår brist på denna föda företas väldiga ”invasionståg” till nordvästra Europa. En del av dessa nötkråkor har stannat och etablerat sig som häckande i norra Sverige, särskilt i städer där man planterat cembratallar i trädgårdar och parker.

Nötkråkan är stor som en kaja eller nötskrika, har kraftig näbb och kort stjärt. Färgen är brun med en mängd vita prickar. Som den kråkfågel den är har den ett kraxande läte som verkar spädare och liksom barnsligare än kråkans.

(Nucifraga caryocatactes)