Ormvråk (Buteo buteo)

0:44 min

Ormvråken är den rovfågel som man oftast ser i vårt land. Den förekommer i hela landet upp till trädgränsen i fjällen. Men den är inte alltid så lätt att känna igen eftersom färgen kan variera från mörkt chokladbrun till väldigt ljus, nästan vit.

Fågeln gör rätt för sitt namn genom att kunna fånga ormar, men den huvudsakliga födan är smågnagare, ödlor, grodor, skalbaggar, gräshoppor och andra småkryp. På regnvåta landsvägar kan man se ormvråkar spatsera omkring och plocka daggmask. Längs vägarna ser man ofta ormvråkar sitta på stolpar och andra upphöjda platser spanande efter byte. En vanlig syn är också seglande vråkar, som skickligt utnyttjar termiken och cirklar i vida kretsar högt i skyn.

Därifrån ljuder också det karaktäristiska jamande, klagande lätet. (Men hör man samma läte i skogen kan det vara en nötskrika som virtuost härmar ormvråkens kvidande.)

Tidigt om våren kommer ormvråkarna till sina häckplatser och då kan man se paret uppföra avancerade flyktlekar. Boet byggs av ris rätt högt i ett träd. Varje ormvråkspar brukar ha 2-3 bon att växla mellan inom sitt revir. Man har observerat att vissa bon kan ha varit bebodda ända upp till 30 år.

De flesta ormvråkarna lämnar vårt land i september-oktober för att övervintra i Västeuropa. Några kan dock stanna i sydligaste delen av landet.

(Buteo buteo)