Pilfink (Passer montanus)

0:35 min

Pilfinken påminner till utseendet om gråsparven, men är något mindre och känns lätt igen på den chokladbruna hjässan och den svarta kindfläcken. Någon storsångare är den inte, men dess tjattrande kvitter ljuder livfullt hela dagarna.

Under vintern är pilfinken en av de vanligaste fåglarna vid svenska fågelmatningar, och även under häckningstiden finns den ofta i vår närhet då den gärna bygger bo under takpannor. Den häckar också i holkar och trädhål. Paret, som troget håller ihop året runt, brukar hinna med tre kullar per säsong.

Namnet syftar på att fågeln i Sydsverige gärna häckat i ihåliga pilträd vid vägkanterna.

Under 1900-talet blev pilfinken vanligare och expanderade norrut; nu finns den upp till och med Svealand och södra Norrlands kustland.

(Passer montanus)