Rapphöna (Perdix perdix)

0:36 min

Kanske är rapphönan inte en riktigt ”inhemsk” fågel, fast det finns fynd från 400-talet. Det kan vara så att fågeln införts i landet av utländska handelsmän. Inplanteringar har gjorts vid olika tillfällen under seklerna. Tidvis har rapphöns funnits över större delen av landet.

Rapphönan är en hönsfågel, litet mindre än järpen. Ända upp till 20 ägg kan finnas i kullen, som håller ihop under den svåra vintertiden. När kullarna upplöses om våren sker parbildning under en form av spel och slagsmål mellan rivaliserande tuppar. Boet göms i gräs, ofta blir det tyvärr offer för jordbruksmaskiner.

Det industrialiserade jordbruket är en av rapphönans värsta fiender och det har drabbat arten över hela Europa. I början av 1900-talet fanns det rapphöns ända upp i Norrbotten, men arten är mycket känslig för förändringar i landskapet. Dess rätta miljö är ett odlingslandskap med åkrar och betesmarker och åkerholmar som skydd. Dessutom behövs trädor med ogräsfrö för att klara vintrarna.

Vad de stränga vintrarna kan innebära visas av att det 1930 sköts 7 000 rapphöns i Uppsala län, men efter de kalla krigsvintrarna 1942 bara 124!

(Perdix perdix)