Råka (Corvus frugilegus)

0:43 min

Denna svarta kråkfågel – med en näbb som ser extra lång ut tack vare den nakna fläcken vid näbbroten – hör till dem som fått sitt svenska namn av lätet. Det är djupt klingande och ”rakare” än kråkans kraxande.

Råkans förekomst i Sverige är mycket ojämnt utspridd. Den häckar på jordbruksslätterna, framförallt i Skåne, men det finns också kolonier i Halland, Västergötland, Östergötland, Uppland samt på Öland och Gotland. Dessutom har råkor i mindre antal setts i de flesta landskap. De största kolonierna kan innehålla mer än 300 bon, placerade högt upp i träden i en dunge. Häckningen sker redan i mars och eftersom ungarna ligger kvar i boet en månad efter kläckningen råder ett högljutt liv i kolonierna där de stora risbona placerats i trädklykor.

Råkan har under långa tider utsatts för förföljelse och jakt. Det sker inte längre i någon större utsträckning, men det finns de som anser att fullvuxna råkungar är en delikatess.

(Corvus frugilegus)