Vill ha byggnadsminne på Fårö

Nu kommer nya önskemål om att Sudersands bio på Fårö skall byggnadsminnesförklaras. Det är en privatperson som anser att biografen har så kulturhistoriska värden att den bör bli ett byggnadsminne.
För att par år sedan kom liknande önskemål från andra håll. Riksantikvarieämbetet håller med om Sudersands bio har kulturhistoriska och miljömässiga värden, dock utan att nå upp till byggnadsminnesklass. Det finns ett stort antal andra biografer i landet som rankas högre i inventeringen. Länsstyrelsen på Gotland uppskattar dock intresset för biografen och att den förtjänar uppmärksamhet och man tycker att privata och lokala engagemang bör uppmuntras så att lokalen bevaras och verksamheten kan fortsätta.