Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)

0:48 min

Från tropiska Afrika återvänder rörsångaren i andra hälften av maj till de svenska vassarna. Hanarna anländer först och börjar då genast staka ut sina revir med sin ihållande, hesea och lite ”malande” sång som kan höras stora delar av dygnet men ivrigast i gryning och skymning.

Rörsångaren är beroende av bladvassar där boet fästes mellan ett par vasstrån, oftast över vatten. Boet byggs när vassen tätnat och bara årsunga skott används. Därför sker häckningen relativt sent, ungefär i mitten av juni. Under september-oktober pågår flyttningen.

Under 1800-talet förekom arten bara på ett fåtal lokaler i landet, men under 1900-talet ökade den starkt i landet i takt med att många sjöar blev allt mer igenvuxna av vass.

(Acrocephalus scirpaceus)