Sillgrissla (Uria aalge)

0:38 min

Ordet ”grissla” hör ihop med ”gryt” vilket har att göra med att sillgrisslan häckar i grottor och skrevor på klippbranter som stupar mot havet. I Sverige är den framför allt är den förknippad med Stora Karlsö utanför Gotland, där beståndet uppskattas till mer än 10 000 par. En annan relativt stor häckningsplats är Bonden i Ångermanland.

Sillgrisslan, som också har kallats snipalka, sillknipa och lomvia, har funnits lika länge på Stora Karlsö som människan. Östersjöbeståndet är unikt; det är endast här som sillgrisslor häckar i innanhav med bräckt vatten. På 1800-talet fanns den på fler platser, men utsattes för intensiv äggplockning. Räddningen var att Stora Karlsö utanför Gotland blev skyddat område på 1880-talet.

Födan är småfisk, som grisslorna gärna jagar i samverkan, ordnade i tät linjeformering.

Ett enda, päronformat ägg läggs direkt på klipphyllan. Sillgrisslan är den enda svenska fågel som ruvar stående och båda makarna deltar i ruvningen. När ungen är ungefär en månad tar den språnget ner i vattnet och i början av augusti ger sig fåglarna simmande iväg till södra Östersjön för att återkomma i april.

(Uria aalge)