Skogssnäppa (Tringa ochropus)

0:44 min

Denna ungefär traststora fågel har mörka vingar och vit bakkropp vilket gör att den kan likna en stor svala då den flyger upp ur ett dike eller en liten vattensamling. Detta har gjort att fågeln på sina håll har kallats ”gropsvala”.

Skogssnäppans hemvist är skogsmarker i hela Sverige, fast glesare i norr. Till skillnad från andra snäppor häckar den i träd, oftast använder den gamla övergivna trastbon. Den behöver våtmarker som små kärr, diken och gölar för att hitta mat, och den kan behöva färdas flera kilometer mellan boplatser och matplatser

Tidigt på våren kommer skogssnäppan från vintervistena i Afrika och Medelhavsländerna och då kan man höra hanarnas ljudligt klingande, rytmiska spelläten i skogsmarkerna.

Redan i april läggs äggen som ruvas av båda föräldrarna, men strax efter kläckningen, redan i början av juni, flyttar honorna söderut. Hanarna tar hand om ungarna och flyttar sedan söder ut under juli-augusti. Sist av allt ger sig ungfåglarna av söderut.

(Tringa ochropus)