Skräntärna (Hydroprogne caspia)

0:33 min

Störst av alla tärnor i världen är skräntärnan. Den har sina häckningsplatser på klippiga öar eller sandrevlar i ytterskärgårdar på ostkusten. De flesta häckar i kolonier som kan bestå av mer än 100 par men oftast innehåller samhället ett tiotal par. Kolonilivet ger förbättrat skydd åt ungarna, som vid fara går i vattnet medan de vuxna fåglarna flyger över dem.

I boet läggs 2-3 ägg på en mycket enkel bale av gräs och tång och runt boet bildas småningom en krans av vitlysande fiskben. Födan söker skräntärnan helst i insjöar och det kan bli fråga om milslånga resor inåt landet för att fiska mört och abborre. Skräntärnorna dyker från hög höjd och fångar bytet med stor träffsäkerhet.

Långväga är också flyttningsresorna. Rätt tidigt på hösten bär det iväg åt sydsydost till Svarta havs-området, senare uppsöks Medelhavsländerna och slutligen korsar skräntärnorna Sahara och kommer till Västafrika där särskilt sumpmarkerna kring floden Nigers övre lopp hyser många fåglar från norra och östra Europa. Till följd av torka och jakt i dessa områden har arten minskat under senare år.

(Hydroprogne caspia)