Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)

0:36 min

Visst är denna fågel (vars storlek är ungefär som starens) ”småfläckig”. Den har vita fläckar är spridda över hela den på undersidan blågrå och på ovansidan bruna kroppen. Men sådana kännetecken har man ganska liten nytta av, för den småfläckiga sumphönan lever ett mycket undanskymt liv. Lätet är därför bästa sättet att hitta den.

Under april återvänder den småfläckiga sumphönan från vinterkvarteren i Sydeuropa och Afrika och under våren och försommaren visslar hanarna nätterna igenom. Det är ett vittljudande läte; ett skarpt ”huitt huitt...” som upprepas taktfast med något varierat tempo (70-80 gånger i minuten). Får man en skymt av fågeln i luften kan man notera att den flyger med hängande ben.

Några egentliga hönsfåglar är inte sumphönsen trots namnet och de är specialiserade för ett liv i fuktiga marker. Den mest bekanta familjemedlemmen är sothönan. Den småfläckiga sumphönan hör hemma i södra delarna av vårt land och den gillar framförallt stora kärr och tuviga ängar vid sjöstränder. Inne i det täta gräset bygger den sitt bo och kullarna är oftast två per säsong med 8-12 ägg i varje.

(Porzana porzana)