Småspov (Numenius phaeopus)

0:49 min

Som framgår av namnet är småspoven mindre än den mer kända storspoven, men i övrigt är de väldigt lika. Man får titta på detaljer som att  småspovens näbb är kortare och mer jämnt halvmånformad än storspovens. Eller att småspoven har två mörka fält på hjässan med en ljus glipa emellan som gör att den ser ut att ha mittbena.

Småspoven häckar på myrar och fjällhedar i norra Sverige men redan i  månadsskiftet juli-augusti finns vissa chanser att se fågeln i södra delarna av vårt land. Då har redan sträcket söderut inletts och målet är tropiska Afrikas västkust. Därifrån återvänder småspoven i maj.

(Numenius phaeopus)