Snösparv (Plectrophenax nivalis)

0:43 min

Steniga kalfjällsmiljöer är snösparvens favoritnatur i vårt land, helst så högt upp att det ligger kvar snödrivor hela året. Den livnär sig på insekter som den gärna plockar på snön.

Boet av gräs och mossa fodras ofta med renhår och placeras i rösen, skrevor, under stenar.

Efter häckningen kan man se fågeln längre söderut i landet, ofta i stora flockar som rastar på havsstränder eller stubbåkrar på väg mot övervintringsplatser längs Nordsjöns kuster. I mars återvänder snösparvarna norrut.

Snösparven gör rätt för sitt namn genom att ha mycket vitt i dräkten men ryggen är svart. I höstdräkt får den en brunare ton.

(Plectrophenax nivalis)