Taltrast (Turdus philomelos)

0:59 min

Taltrasten har kallats ”vår fågelvärlds Bellman, full av sång, dikt och bohemeri”. Det beror förstås på sången, korta fraser som upprepas och kan påminna om mänskligt språk – det finns mängder av härmningsramsor som tolkar taltrastens sång. Till en misslyckad fiskare kunde den tyckas ropa: Ingen fisk! Ingen fisk! Skit fick du! Skit fick du!

Taltrasten finns i hela vårt land i granskogen, på senare år också i parker. Boet ligger oftast i en tät gran och är inklätt med en sorts pappersmassa som trasten framställer av murken ved blandad med saliv.

(Turdus philomelos)