Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)

0:45 min

Den svartvita flugsnapparen är en välbekant gäst i våra trädgårdar där den gärna bygger bo i holkar. Det kan bli bråk om lägenheten när holken redan är upptagen av exempelvis en talgoxe. Striderna kan till och med sluta med döden för endera parten.

Hanen sjunger intensivt när han kommit från Nordafrika i början av maj och sången klingar tills ungarna är kläckta.

Namnet är träffande, födan utgörs av flygfän som fågeln snappar åt sig under korta flygraider. Det har beräknats att för att föda upp en kull flugsnappare behövs ungefär 15 000 sådana fångster.

(Ficedula hypoleuca)