Sångsvan (Cygnus cygnus)

0:50 min

För 80 år sedan fanns bara ett tjugotal par sångsvanar i vårt land på svårtillgängliga myrar längst upp i norr. Hänsynslös jakt hade praktiskt taget utrotat stammen. Efter fridlysningen 1926 började stammen växa och i dag finns de gulnäbbade svanarna över hela landet, även i sjöar och dammar nära bebyggelsen.

På hösten drar sångsvanarna söderut och övervintrar där det finns öppet vatten. När de återvänder på våren i flockar som kan omfatta tusentals fåglar kan man höra en mäktig ”svanesång” av djupa, hornstötsliknande läten.

(Cygnus cygnus)