Kattuggla (Strix aluco)

0:34 min

Kattugglan är den mest hörda och mest välbekanta ugglan i vårt land. Inte för att den är vanligast (det är pärlugglan) men för att den gärna håller till nära mänsklig bebyggelse.

Kattugglans rop ger de tidiga vårnätterna en särskild stämning men den gör sig hörd året runt med en rad olika läten i de trakter där den hör hemma.

I vårt land finns kattugglan upp till södra Norrland. Favorittillhållet är gamla lövskogar och boet placeras helst i ett hål i ett gammalt träd, eller i en uggleholk som någon välvillig människa försett den med. Men det kan också duga med ett uthus eller ett gammalt kråkbo. Kattuggleparet håller ihop inom sitt revir hela året.

Varför katt i namnet? Ja ingen vet säkert, men kanske för att kattugglan är en framstående jägare av smågnagare. Till födan hos denna nattjägare hör också en del fåglar, grodor och insekter.

(Strix aluco)