Orre (Tetrao tetrix)

0:56 min

Under senvintern och våren samlas orrtupparna på mossar, sjöisar eller öppna fält för att spela. Det är ett fascinerande skådespel när de blåsvarta tupparna med lyrformade vita stjärtar springer omkring och gör utfall mot varandra medan de utstöter sitt bubblande och fräsande blåsljud.

Förr kunde orrlekarna omfatta ett hundratal fåglar, nu har stammen minskat till följd av landskapets förändringar, och antalet orrar på varje spelplats har minskat därefter. Orren trivs i varierat landskap med björkskog, öppna hagar och fält. Boet placerar orrhönan på marken och ungarna lever först av insekter, senare är basfödan bär och knoppar.

(Lyrurus tetrix)