Storspov (Numenius arquata)

0:41 min

En och en halv decimeter näbb på en fågel som är stor som en kråka – det är ingen dålig utrustning.

Storspovens andra riktigt uppseendeväckande karaktär är nog spellätet under våren: en vacker bubblande drill som är ett omtyckt vårtecken där storspoven finns.

Arten har tyvärr blivit ovanligare de senaste decennierna. Störst chans att se den under häckningstid har man nu i jordbruksmarker i övre Norrlands kustbygder, samt på strandängar på Öland och Gotland.

Under flyttningen söderut kan dock spovarna dyka upp lite överallt, ljudligt flöjtande. Först av alla kommer honorna. De far söderut så snart de lagt ägg – ruvning och omsorg om ungarna överlämnas åt hanarna.

(Numenius arquata)