Rosenfink (Carpodacus erythrinus)

0:51 min

”Pleased to see you” brukar vi i Europa översätta rosenfinkens karaktäristiska läte. I Kamtjatka har det tolkats som ”tschewitscha vidäl”, som betyder ”jag har sett den stora laxen”. Det säger något om rosenfinkens utbredningsområde.

Det är en östlig art som under det senaste århundradet spritt sig västerut. Under de senaste femtio åren har rosenfinken etablerat sig i Sverige och den påträffas vid lövbevuxna stränder och buskage i jordbruksbygd.

I maj-juni kommer rosenfinkarna till vårt land och i augusti drar de iväg åt en för svenska flyttfåglar ovanlig riktning - sydost - till Iran, Indien och Sydostasien.

(Carpodacus erythrinus)