Trädpiplärka (Anthus trivialis)

0:59 min

Trädpiplärkan hör skogen till och under våren gör sig hanen både hörd och sedd med sin karaktäristiska sångflykt. Sångstrofen börar i en trädtopp och sedan lyfter ofta fågeln och vänder nedåt med stela vingar i en båge till ett annat träd där den landar efter några långa, utdragna sluttoner.

Denna sångflykt är möjligen en bakgrund till att ordet ”lärka” ingår i namnet (lärkorna sjunger ju också medan de flyger). Men piplärkorna är inte alls släkt med de egentliga lärkorna. Trots sina sångvanor lägger trädpiplärkorna boet på marken, och ofta blir det två kullar med ägg i varierande färger. Detta anses vara ett skydd mot göken som inte lyckats få till en lika bra härmning av trädpiplärkans ägg som av många andra fågelarters.

(Anthus trivialis)