Rödvingetrast (Turdus iliacus)

0:53 min

Av namnet skall man inte förledas att tro att vår minsta trast har bjärt rödlysande vingar. Nej, det är när fågeln lyfter vingarna som man kan se den roströda färgen på kroppens sida. I flykten syns den bra, mindre på marken där man ser fågeln likt andra trastar hoppa fram, lyssnande efter maskar som kan dras upp ur jorden.

Förr var rödvingetrasten en norrlandsfågel, men den har spritt sig ner över landet och gör sig bemärkt med sin sång, en fallande skala av litet ”fransiga” toner. Rödvingetrasten hör till de fåglar som utvecklat olika dialekter som kan vara mycket lokala.

(Turdus iliacus)