Korp (Corvus corax)

0:41 min

“Hes som en korp” är ett uttryck som kan behöva modifieras. Korpen har en mycket rik repertoar av läten varav många är riktigt klangfulla.

Länge var korpen så undanträngd av jakt och förföljelse att den mest kunde betraktas som en fjällfågel. Men i mer modern tid har den spridit sig över hela vårt land.

Vår största kråkfågel har helt svart fjäderdräkt.

I mytologi och folktro har korpen alltid haft en framträdande plats – i den nordiska asatron talas det ju om att Odin skaffade sig kunskap genom korparna Hugin och Munin (sinne och minne). Modern forskning har på många olika sätt kunnat bekräfta att korpar, precis som många andra kråkfåglar, är ovanligt smarta.

(Corvus corax)