Sparvuggla (Glaucidium passerinum)

0:22 min

Till skillnad från de flesta ugglor är sparvugglan verksam i dagsljus, särskilt i gryning och skymning. Namnet är träffande, ugglan är inte större än en sparv men kan slå byten som den själv, såväl fåglar som gnagare.

Under hösten lägger sparvugglan upp förråd av möss och sorkar i ett ihåligt träd eller en holk. En sådan depå kan innehålla ett tjugotal byten. Boet placeras vanligen i ett gammalt hackspetthål.

(Glaucidium passerinum)