Tjäder (Tetrao urogallus)

1:13 min

Vill man uppleva tjäderspelet måste man vara på benen tidigt. Redan under mörka natten i mars och början av april kan man höra tupparna börja knäppa på sin nattkvist och när gryningsljuset tilltar blir spelet komplett med de tre delarna: knäppningarna, klunken som liknar ljudet av en kork som dras ur buteljen och slutligen sisningen.

Senare flyger tupparna ner på marken och drabbar ibland samman i häftig kamp. Intensivast är spelet under den vecka i andra halvan av april då honorna kommer till spelplatserna och parar sig med en eller flera tuppar. I maj lägger honan äggen i en grop på marken.

(Tetrao urogallus)