Stare (Sturnus vulgaris)

0:46 min

När staren i mars återvänt från vintervistet i Västeuropa låter hanen som en hel enmansorkester som briljerar med smattrande, surrande, gnisslande och visslande läten. I sången ingår också härmningar av andra fåglars läten och ljud från omgivningen.

För mindre vana fågeliakttagare kan staren vara svår att skilja från koltrast, eftersom båda är svarta. Men de har helt olika kroppshållning (koltrasten har bland annat mycket längre stjärt) och rörelsemönster när de letar föda på marken (koltrasten hoppar jämfota, staren spatserar). Dessutom är ju staren inte alls kolsvart (som koltrasthanen är) när man tittar närmare på den.

Tyvärr är staren inte alls lika vanlig som förr eftersom en är beroende av jordbrukslandskap med kortvuxna eller betade gräsmarker där den kan promenera omkring sökande efter maskar och insekter.

(Sturnus vulgaris)