Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)

0:51 min

Grönsångarens sång är ett silverklart ringande som brukar liknas vid ljudet från en silverslant som snurrar på en bricka snabbare och snabbare.

Till det yttre liknar grönsångaren både lövsångaren och gransångaren väldigt mycket, men de tre arterna har väldigt olika sätt att sjunga, så här har man ett praktexempel på hur bra det är att kunna skilja på hur fåglarna låter.

Grönsångaren finns i hela vårt land utom längst i norr och den gillar högstammiga lite luftiga skogar. I Afrika nära ekvatorn finns artens vinterkvarter och i maj återvänder den till oss.

(Phylloscopus sibilatrix)