Sånglärka (Alauda arvensis)

0:45 min

När sånglärkan nått högsta punkten i sin sångflykt är den nästan osynlig, kanske 150 meter över marken. Där svävar den med fladdrande vingar medan sången strömmar fram i ett virvlande flöde. Inte att undra på att fågeln förr på sina håll kallades Himmelslärka.

Varje utbrott av sång varar i genomsnitt fyra minuter, men forskare har iakttagit enstaka hanar som sjungit utan avbrott i mer än en timme.

Sånglärkan är ett mycket tidigt och mycket älskat vårtecken. Ännu medan snö ligger kvar på fälten kan de första lärkorna observeras.

Men tyvärr hör arten dem som missgynnas av hur industrialiseringen av jordbruket har förändrat odlingslandskapet. Antalet sånglärkor i vårt land har minskat kraftigt under de senaste årtiondena.

(Alauda arvensis)