Busksångare (Acrocephalus dumetorum)

0:53 min

Busksångaren är en nykomling i vårt land, som vandrat in österifrån. Den första fågeln någonsin i Sverige sågs 1958 och den första svenska häckningen upptäcktes så sent som 1984. Numera hörs sjungande busksångar-hanar varje år i vårt land, främst längs Norrlandskusten, i östra Svealand och på Gotland.

Frodiga marker med buskage och låga träd är typiska busksångar-miljöer. Fåglarna håller sig ofta väl dolda, bästa sättet att hitta dem är absolut på sången. Arten sjunger liksom sin släkting kärrsångare gärna om natten och sången är klarröstad och varierad och innehåller en mängd härmningar av andra fåglars läten, men jämfört med kärrsångaren är busksångarens tempot inte lika högt och den fastnar oftare i upprepningar av samma fras.

(Acrocephalus dumetorum)