Trana (Grus grus)

0:59 min

Ännu för 50 år sedan ansågs tranan vara en vildmarksfågel men nu finns den i hela landet från Skåne till Norrbotten. Från häckningsplatserna hörs deras vittljudande trumpetstötar skalla, särskilt tidiga morgnar.

I mars kommer tranorna till Sverige och då utspelas det stora skådespelet vid Hornborgasjön i Västergötland och Pulken i Skåne med tusentals rastande fåglar. Men numera är det inte ovanligt att se rätt stora skaror av tranor rasta litet varstans längs vägarna där de uppför sin berömda dans med studsande hopp och bugningar.

I september ser man de karaktäristiska plogformationerna dra iväg mot vintervistena i södra Europa och norra Afrika.

(Grus grus)